ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2561    

ข่าว 20 ธ.ค. 61 กลุ่มบริษัท JW Group จัดกิจกรรมส่งมอบความสุขเพื่อน้องบ้านพักฉุกเฉิน 19 ธ.ค. 61 คุณไปรยา นันทวิชาวุธสาร และครอบครัว จัดเลี้ยงวันเกิดและบริจาคสิ่งของ ณ บ้านพักฉุกเฉิน
18 ธ.ค. 61 สมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จัดกิจกรรมแบ่งปัน ณ บ้านพักฉุกเฉิน 17 ธ.ค. 61 คณะผู้นำสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 13 ธ.ค. 61 วัตสันส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 ให้กับสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน
11 ธ.ค. 61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) จัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรง 2561 30 พ.ย. 61 องค์กร มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mission 21) เยี่ยมชม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 29 พ.ย. 61 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
29 พ.ย. 61 คณะแพทย์ประจำบ้าน จาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยศึกษาดูงาน ณ บ้านพักฉุกเฉิน 28 พ.ย. 61 สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคฯ จัดโครงการ “Women’s Health and Well-Being” ให้กับ สมาคมฯ 27 พ.ย. 61 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)นำคณะมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย ดุงานสมาคมฯ
26 พ.ย. 61 ทีมงานบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมสมาคมฯ 25 พ.ย. 61 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดแคมเปญรณรงค์ ยุติความรุนแรง 23 พ.ย. 61 มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงานและบริจาคสิ่งของ ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน
22 พ.ย. 61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯรับมอบเงินบริจาคบริษัทดาราเดลลี่จำกัดและบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน) 20 พ.ย. 61 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 9 พ.ย. 61 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรม “มอบความรัก ปันความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้เด็กและสตรี” ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
4 พ.ย. 61 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้เข้าประชุม เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี 30 ต.ค. 61 วัตสันเฉลิมฉลองครบ 500สาขา และมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 29 ต.ค. 61 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เป็นจิตอาสาเลี้ยงน้องที่บ้านเด็ก
29 ต.ค. 61 Sabah’s advisory Council (SWAC), Malaysia เยี่ยมชม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 25 ต.ค. 61 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 22 ต.ค. 61 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ส่งมอบ ชุดชั้นในที่ได้จากการบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
18 ต.ค. 61 มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบเงินอุดหนุนประจำปีแก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 16 ต.ค. 61 คณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 5 ต.ค. 61 คณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดูงานและวางแผนทำ CSR ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29-30 ก.ย.61 ครบรอบ 14 ปี ดาราเดลี่ โครงการ “Daradaily D Dream Charity” มอบรายได้สมทบทุนองค์กรการกุศล 14 องค์กร 19 ก.ย. 61 “ดาราเดลี่” ฉลองครบรอบ 14 ปี “คนไทยรักกัน D Dream Charity” เพื่อแบ่งปันสู่สังคม 17 ก.ย. 61 คณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
16 ก.ย. 61 มูลนิธิโรตารี่ GG#1757949 บริจาคและเลี้ยงอาหารที่บ้านพักฉุกเฉิน 12-16 ก.ย. 61สมาคมฯ ออกบูท ในงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพให้มั่นคงสังคมไทยไร้ความรุนแรง” 8 ก.ย. 61 สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษ รายได้สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
4 ก.ย. 61 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 24 ส.ค. 61 Japan College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 23 ส.ค. 61 NTT Communications (Thailand) Co. Ltd.เยี่ยมชมและบริจาคที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
21 ส.ค. 61 Lolane Z-Cool BNK48 x BEAUTRIUM บริจาคเงินให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 16 ส.ค. 61 ผู้อำนวยการสมาคมฯร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ปันบุญ เวิร์กช็อป” 2-3ส.ค.61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน"การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 8"
1 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 31 ก.ค. 61 กรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 25 ก.ค. 61 วัตสัน ฉลองครบรอบ 22 ปี มอบเงินสนับสนุนองค์กรการกุศล ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
20 ก.ค. 61 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 21 มิ.ย. 61 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน 7 มิ.ย. 61 คณะเยี่ยมชมจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
28 พ.ค. 61“โดฟ” (Dove) มอบเงินบริจาค ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 11 พ.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 4 พ.ค. 61 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29 เม.ย. 61 DONT Magazine จัดงาน ANESSA Summer Run บริจาครายได้ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 2 เม.ย. 61 บริษัทตรวจสอบบัญชีKPMG จัดกิจกรรม CSR ที่บ้านพักฉุกเฉิน 1 เม.ย. 61 Lazada จัดวิ่งการกุศลฉลองครบรอบ 6 ปี มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29 มี.ค. 61 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 8 มี.ค. 61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน สตรีสากล 8 มี.ค. 61 “วัตสันโบว์สีเขียว ผลักดันและส่งเสริมสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล”
๖ มี.ค. ๖๑ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล 5 ก.พ. 61 คณะส.ส.หญิงจากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 1 ก.พ. 61 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ