28 พ.ค. 61“โดฟ” (Dove) มอบเงินบริจาค ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้บริหารและคณะพนักงาน บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้งจำกัด ในนาม“โดฟ” Dove แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผมและผิว นำโดย คุณอังศุธร ลาภธนพงศ์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และคุณอรพิน โพธิ์สังข์ Customer support manager (ฝ่ายบริการลูกค้า) ได้มอบเงินจากการรณรงค์ในโครงการ “วัตสันโบว์สีเขียว ผลักดันและส่งเสริมสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล” ร่วมกับร้านวัตสัน เมื่อวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ยังได้มอบgift set ของใช้ให้กับผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้