วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เป็นกิจกรรม หนึ่งของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ตั้งขึ้นเพื่อหารายได้สมทบค่าใช้จ่าย กิจกรรมของบ้านพักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหา เดือดร้อน ก่อตั้งโดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ

         เปิดให้บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา สโมสรสุขภาพ สระว่ายน้ำ ห้องอาหาร และคอฟฟี่ชอฟ ทุกวัน
  • ห้องพักคู่ / ห้องพักรวม พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก สามารถรองรับได้กว่า 500 ท่าน
  • ห้องประชุมสัมมนา ระดับมาตรฐานพร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการจัดประชุมสัมมนา จัดค่าย หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
  • สโมสรสุขภาพ มีบริการสนามแบตมินตัน วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอลในร่ม ตะกร้อ พร้อมสระว่ายน้ำขนาด มาตรฐาน และสระเล็กสำหรับเด็ก
  • ห้องอาหาร "ครัวคุณย่า" บริการอาหารราคาประหยัด รวมถึง ขนมขบเคึ้ยว เครื่องดื่ม ของใช้เบ็ตเตล็ดที่คอฟฟี่ชอฟ

รายได้ จากวีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อนในบ้านพักฉุกเฉิน
การสนับสนุนจากท่านเป็นส่วนสำคัญของการสร้างชีวิตและความหวังใหม่ ให้กับผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาสในบ้านพักฉุกเฉิน

website: www.wetraincenter.com, Facebook : www.facebook.com/wetrain.wetrain