logo_apsw

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"

บ้านพักฉุกเฉิน และการให้บริการ

บ้านพักฉุกเฉิน บ้านพักฉุกเฉิน เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นชื่อที่เป็นที่คุ้นเคยมากกว่าชื่อเรียกอื่นๆ เป็นเหมือนร่มใหญ่สำหรับทุกคนที่ประสบปัญหาและมารับบริการ เรียกได้ว่าทุกคนเป็นสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน อ่านต่อ
การช่วยเหลือผู้หญิง กระบวนการช่วยเหลือผู้หญิง และเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ด้านสังคมสงเคราะห์/จิตวิทยา สุขภาพ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ บริการด้านกฏหมาย และติดตามผล อ่านต่อ
ศูนย์กนิษฐ์นาร ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก ให้บริการ และช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. อ่านต่อ
ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวสมานฉันท์ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกระทำ รวมทั้งผู้กระทำที่สมัครใจ และแสวงหาความช่วยเหลือ ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวสมานฉันท์ อ่านต่อ

ารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิงQ&A คำถาม-คำตอบ สารพันปัญหาสุขภาพของผู้หญิง ที่พบบ่อย อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน บ้านพักฉุกเฉิน 36 ปี 4 เดือน (สิงหาคม2523-ธันวาคม2559) อ่านต่อ

ข่าวความเคลื่อนไหวสมาคมฯ

15 ก.ย. 60 บริษัทมุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์แบรนด์พีเจ้น (Pigeon) ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
อ่านต่อ icon
14 ก.ย. 60 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า มอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน
อ่านต่อ icon

13 ก.ย. 60 เจ้าหน้าทีUNFPA นำนางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017 เข้าทำกิจกรรมที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
อ่านต่อ icon

31 ส.ค. 60 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนำคณะเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นเข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รับสมัครเจ้าหน้าที่ นักจิตวิทยา 1 อัตรา และ พี่เลี้ยงเด็กอ่อน 2 อัตรา ตั้งแต่ 25 ม.ค. – 31 มี.ค. 60  อ่านต่อ icon

แจ้งยกเลิกการใช้ อีเมลล์ : donate@apsw-thailand.org และ pr@apsw-thailand.org และยกเลิกการติดต่อบริจาคผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 929 2728 icon

แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้อีเมลล์และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการบริจาคเงินผ่านธนาคาร และบริจาคอื่นๆเป็น admin@apsw-thailand.org และ ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 929 2310 icon

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับสอบถามเรื่องทั่วไป เกี่ยวกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ติดต่อที่ info@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับติดต่อศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ : สอบถามรายละเอียด สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฝีมือสมาชิกผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉิน และสอบถามการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ training@apsw-thailand.org

แจ้งเปลี่ยนแปลง E-Mail สำหรับให้บริการปรึกษาปัญหาชีวิตกับบ้านพักฉุกเฉิน : มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและตอบปัญหาต่างๆ ที่ knitnaree@hotmail.com