ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2561    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2562    

31 ม.ค. 63 สมาคมฯ ร่วมกิจกรรม Networking workshop 2020 by TMB 5 ก.พ. 63 สมาคม กิฟวิ่งแบค บริจาคเงินและสิ่งของ ข่าว
17 ม.ค. 63 วาโก้รับมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 20 ม.ค. 63 สมาคมฯร่วมประชุม“การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ" 24 ม.ค. 63 บริษัท เอ็ม.อี.เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ ในนามแบรนด์ ชาเมอร์คลินิก มอบเงินบริจาค
6 ม.ค. 63 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ลงนามถวายพระพร องค์อุปถัมภ์สมาคมฯ 7 ม.ค. 63 ธนาคารออมสิน สรงประภา เข้าพบผู้บริหารสมาคมฯ 10 ม.ค. 63 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ เข้าพบผู้บริหารสมาคมฯ