ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    

11 เม.ย. 60 Rescued Glass ได้มอบเงินบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 6 เม.ย. 60 คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ และครอบครัว มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 30 มี.ค. 60 บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวัน ที่ บ้านพักฉุกเฉิน
30 มี.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 8 มี.ค. 60 “วัตสันโบว์สีเขียว สนับสนุนสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล” ช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ๓ มี.ค. ๖๐ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในสัปดาห์สตรีสากล
28 ก.พ. 60 ปอย-ตรีชฎา นำเงินมาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 28 ก.พ. 60 สถานทูตสหรัฐอเมริกา จัดทำโครงการเพื่อสังคม Dress the Dream ระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมมือกับ อินเตอร์เนชั่นแนล รีพับลิกัน อินสติติวท์ประจำประเทศไทย จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของสตรีในการเลือกตั้ง
9 ก.พ. 60 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าศึกษาดูงานที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 8 ก.พ. 60 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาสวัสดีปีใหม่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 19 ม.ค. 60 สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริจาคข้าวสารให้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
14 ม.ค. 60 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก กับ ทางยกระดับดอนเมือง 13 ม.ค. 60 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน และกองดุริยางค์ทหารอากาศ จัดกิจกรรม ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 13 ม.ค. 60 คณะน้องพัชและเพื่อนที่แคนาดา คุณแม่นพลักษณ์ และแฟมิลี่ ซัมมิท เลี้ยงอาหารและบริจาคของที่บ้านพักฉุกเฉิน
10 ม.ค. 60 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 9 ม.ค. 60 บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด นำชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูป มาบริจาค ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 6 ม.ค. 60 ธนาคารออมสิน มาสวัสดีปีใหม่ 2560 ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ