ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    

ข่าว 24 ส.ค. 61 Japan College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 23 ส.ค. 61 NTT Communications (Thailand) Co. Ltd.เยี่ยมชมและบริจาคที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
21 ส.ค. 61 Lolane Z-Cool BNK48 x BEAUTRIUM บริจาคเงินให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 16 ส.ค. 61 ผู้อำนวยการสมาคมฯร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม “ปันบุญ เวิร์กช็อป” 2-3ส.ค.61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน"การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 8"
1 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยสยาม นำคณะบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 31 ก.ค. 61 กรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 25 ก.ค. 61 วัตสัน ฉลองครบรอบ 22 ปี มอบเงินสนับสนุนองค์กรการกุศล ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
20 ก.ค. 61 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 21 มิ.ย. 61 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน 7 มิ.ย. 61 คณะเยี่ยมชมจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
28 พ.ค. 61“โดฟ” (Dove) มอบเงินบริจาค ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 11 พ.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 4 พ.ค. 61 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29 เม.ย. 61 DONT Magazine จัดงาน ANESSA Summer Run บริจาครายได้ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 2 เม.ย. 61 บริษัทตรวจสอบบัญชีKPMG จัดกิจกรรม CSR ที่บ้านพักฉุกเฉิน 1 เม.ย. 61 Lazada จัดวิ่งการกุศลฉลองครบรอบ 6 ปี มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29 มี.ค. 61 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 8 มี.ค. 61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน สตรีสากล 8 มี.ค. 61 “วัตสันโบว์สีเขียว ผลักดันและส่งเสริมสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล”
๖ มี.ค. ๖๑ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล 5 ก.พ. 61 คณะส.ส.หญิงจากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 1 ก.พ. 61 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ