ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2561    

ข่าว สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สนับสนุนงบประมาณให้กับ สมาคมฯเพื่อจัดโครงการ “ ฝึกอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์สำหรับ สตรีในบ้านพักฉุกเฉิน และ บุคคลทั่วไป ” วันที่ 19 - 21 และ 24 - 26 มิ.ย.62 18 มิ.ย. 62 บริษัท เกรทดิจิต จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมือ แบรนด์ "Don’t Worry"
11 มิ.ย. 62 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมฯ 5 มิ.ย. 62 CIS Australia นำคณะผู้แทนจาก University of Canberra, Australia เยี่ยมชมสมาคมฯ 31 พ.ค. 62 คณะผู้บริหารจากสำนักกฎหมาย BERTAN LAW OFFICE ,ISTANBUL เยี่ยมชมสมาคมฯ
29 พ.ค. 62 บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดกิจกรรม CSR “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ณ บ้านพักฉุกเฉิน 28 พ.ค. 62 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา กรรมการบริหารสมาคมฯ นำ คณะนักธุรกิจจาก ISTANBUL เยี่ยมชมสมาคมฯ 27 พ.ค. 62 บริษัทวาเนสซา หวาง จำกัด (YogaAum) ได้นำเสื่อโยคะ พร้อมอุปกรณ์ มาบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉิน
25 พ.ค. 62 บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดกีฬา สานสัมพันธ์มอบเงินพร้อมสิ่งของบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉิน 17 พ.ค. 62 ทีมงานจาก SASAKAWA PEACE FoundationPEACE FOUNDATION TOKYO, JAPAN มาเยี่ยมชม สมาคมฯ 15 พ.ค. 62 สำนักแผนและอำนวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร มอบเงินบริจาค ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
25 เม.ย. 62 Anong Fine Jewelry บริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 4 เม.ย. 62 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบเงินบริจาค 1 เม.ย. 62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด บริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
28 มี.ค. 62 คณะพนักงานจาก โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาค 27 มี.ค. 62 ศูนย์การทหารอากาศโยธินจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน 22 มี.ค. 62 เชฟรอนจัดกิจกรรม“Chevron One Got We Volunteer 2019” ณ บ้านพักฉุกเฉิน
15 มี.ค. 62 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการจำหน่ายกระเป๋าผ้าให้กับสมาคมฯ
8 มี.ค. 62 “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว สนับสนุนสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล”
๗ มี.ค. ๖๒ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล
4 มี.ค. 62 คณะ Miss Supranational Thailand และ Miss Supranational 2018 เยี่ยมชมสมาคมฯ 22 ก.พ. 62 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ

 

18 ก.พ. 62 บริษัท ไอคอนเดคคอร์เรทีฟ จำกัดนำพัดลมมาบริจาคให้ ณ บ้านพักฉุกเฉิน
15 ก.พ. 62 โรงเรียนธนินทรวิทยาเยี่ยมชม ดูงาน และบริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 7 ก.พ. 62 คุณร่มเกล้า ษรานุรักษ์ พร้อมคณะ จาก AOT นำสิ่งของมาบริจาคที่บ้านพักฉุกเฉิน

 

26 ม.ค. 62 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน
26 ม.ค. 62 “บ้านเด็ก” ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจาก บริษัทโกลางจำกัด 25 ม.ค. 62 คณะผู้เยี่ยมชมจาก วัดมารีสวรรค์นำของขวัญมาบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉิน

 

21 ม.ค. 62 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
18 ม.ค. 62 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา พร้อมครอบครัวและเพื่อน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักฉุกเฉิน 11 ม.ค. 62 ผู้มีอุปการคุณจาก AOT บริจาคของเล่นให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

8 ม.ค. 62 องค์กร มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mission 21) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ