ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2561    

ข่าว 4 เม.ย. 62 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มอบเงินบริจาค 1 เม.ย. 62 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด บริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
28 มี.ค. 62 คณะพนักงานจาก โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาค 27 มี.ค. 62 ศูนย์การทหารอากาศโยธินจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน 22 มี.ค. 62 เชฟรอนจัดกิจกรรม“Chevron One Got We Volunteer 2019” ณ บ้านพักฉุกเฉิน
15 มี.ค. 62 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากการจำหน่ายกระเป๋าผ้าให้กับสมาคมฯ
8 มี.ค. 62 “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว สนับสนุนสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล”
๗ มี.ค. ๖๒ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานวันสตรีสากล
4 มี.ค. 62 คณะ Miss Supranational Thailand และ Miss Supranational 2018 เยี่ยมชมสมาคมฯ 22 ก.พ. 62 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ

 

18 ก.พ. 62 บริษัท ไอคอนเดคคอร์เรทีฟ จำกัดนำพัดลมมาบริจาคให้ ณ บ้านพักฉุกเฉิน
15 ก.พ. 62 โรงเรียนธนินทรวิทยาเยี่ยมชม ดูงาน และบริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 7 ก.พ. 62 คุณร่มเกล้า ษรานุรักษ์ พร้อมคณะ จาก AOT นำสิ่งของมาบริจาคที่บ้านพักฉุกเฉิน

 

26 ม.ค. 62 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Blu-O Rhythm & Bowl สยามพารากอน
26 ม.ค. 62 “บ้านเด็ก” ได้รับมอบสนามเด็กเล่นจาก บริษัทโกลางจำกัด 25 ม.ค. 62 คณะผู้เยี่ยมชมจาก วัดมารีสวรรค์นำของขวัญมาบริจาค ณ บ้านพักฉุกเฉิน

 

21 ม.ค. 62 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
18 ม.ค. 62 ดร.สุวรรณ์คีรี แย้มบุปผา พร้อมครอบครัวและเพื่อน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักฉุกเฉิน 11 ม.ค. 62 ผู้มีอุปการคุณจาก AOT บริจาคของเล่นให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

8 ม.ค. 62 องค์กร มิชชั่นเทวนตี้วัน (Mission 21) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ