ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียน
ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบ็งค็อก
(The American School Of Bangkok) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของบ้านพักฉุกเฉิน
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอาชีพ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
ออกร้านงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2555 เฉลิมพระเกียรติ มหาราชินี" 23พ.ย.-
2ธ.ค.55 ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมลงนามยุติความรุนแรง ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555
23 พ.ย. 55 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้นำเยาวชนเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นำสินค้างานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ร่วมออกร้านในงาน"เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)2555 เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี" 23พ.ย.-
2ธ.ค.55 ณ พระตำหนักสวนกุหลาบ
คณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 2/4 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เยี่ยมชมและเรียนรู้การดำเนินงาน ของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซ็นฟรังซิสซีเวียร์ เยี่ยมชม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ น้องเก้า จิรายุ มอบเงินให้บ้านพักฉุกเฉิน ณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ทุนอุดหนุนจาก มูลนิธิกองทุนการกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายงานการเสวนา เรื่อง
"รวมใจสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น"
31 สิงหาคม 2555 อาคารรัฐสภา2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลพบุรี เขต1 นำนักเรียนหญิงแกนนำ ม.ต้น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานสมาคมฯ
วัตสัน ฉลองครบรอง 16 ปี
อาจารย์นวลนิต วสุวัติ และ มล.พัชรี นวรัตน์ มาสอนการทำ เดคูพาจ แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ข่าวสถานฑูตแอฟริกาใต้ คณะอาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ที่ 2/1 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ และบ้านพักฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่บ้านเพื่อนใจวัยทีน ไปเป็นวิทยากร ให้กับนักเรียน ในจังหวัดสมุทรสงคราม คุณแม่เย็นจิตร หรเวชคุณ และเหล่า
แฟนคลับ บริจาคเงิน พร้อมสิ่งของ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องคุณ
มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย
เนื่องในสัปดาห์สตรีสากล ร้านวัตสัน มอบรายได้ จากการจัดกิจกรรม ให้สมาคมฯ 9 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมฟื้นฟูพื้นที่ในบ้านพักฉุกเฉิน
10 มีนาคม 2555
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-4 โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี เยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ บ้านพักฉุกเฉิน
พระอาจารย์ชยสาโร ได้มาเทศนาธรรมที่สมาคม
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555

ดร.เมทินี พงษ์เวช ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
ดีเด่น ประจำปี 2553-2554

Face book สื่อรักวาเลนไทน์ 14 ก.พ.55: 15.00 น.
ผู้หญิงและเด็กของบ้านพักฉุกเฉิน ได้เดินทางกลับสู่บ้านพักฉุกเฉินแล้ว สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ มอบของที่ระลึก และขอบคุณทหาร
ร.11 พัน1รอ.
พนักงานบริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้บ้านพักฉุกเฉิน
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด บริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ป.ป.ส.เลี้ยงKFC แก่น้องๆบ้านพักฉุกเฉิน น้องเก้า จิรายุ ละอองมณี มอบแท้งค์น้ำและปั๊มน้ำให้บ้านพักฉุกเฉิน