งานการศึกษาและฝึกอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงที่พักอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป

           ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพสตรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่สมาชิกบ้านพักฉุกเฉินและผู้สนใจทั่วไป เป็นอีก ส่วนหนึ่งของการให้บริการของสมาคมฯ มุ่งให้การศึกษาและเสริมสร้าง ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ

          โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เดือดร้อนที่มาขอรับความช่วยเหลือจากบ้านพักฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฝีมือสมาชิก
ฝึกอบรมวิชาชีพ
โครงการสานใจ
ศูนย์การศึกษาและเรียนรู้
การศึกษานอกโรงเรียน
บริการจัดส่งพวงหรีดฟรีในพื้นที่ใกล้เคียง สนับสนุนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ติดต่อโดยตรงได้ที่ 02 929-2309, 02 929 2301-7 ต่อ 114, 111, 125