กองทัพบกร่วมพลิกฟื้น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน อาสาช่วยเหลือผู้ฉุกเฉินกว่า คณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง ประเทศไทยจำกัด และจิตอาสาจำนวนกว่า 400 คน
แต่ละวันที่ผ่านไป ณ ศูนย์พักพิง การอพยพ และเพื่อนร่วมทาง ถึงจะห่างไกล...แต่เราก็ไม่ลืมกัน
เมื่อน้องน้ำจากไป... เธอทิ้งอะไรไว้ให้เราดูต่างน้ำ เมื่อวันที่น้องน้ำมาเยือน อาสาช่วยกรอกกระสอบทราย
คณะผู้บริหารและพนักงงานบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด โครงการ "แปลงผักสีเขียว...เพื่อน้อง” บ้านพักฉุกเฉิน จัดประชุมเครือข่ายสหวิชาชีพ
นายแพทย์พุฒิพงษ์ ภูมิสุวรรณ
ในนาม วงศ์ษฎาคลีนิค
หลักสูตร "Gender and Development" สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ม.เกษตรศาสตร์ โครงการ "ค่ายวัยใส... หัวใจไม่ว้าวุ่น" มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และพนักงาน
โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการ DELL Do More Care More คุณKRISTIE (DEBBIE) ,คุณSUSAN DUSTIN และคณะ โครงการ“โออิชิ ให้ อิ่มท้อง เพิ่มรอยยิ้ม” และรายการ “ต่ายตามติด”
งานครบรอบ 15 ปี วัตสัน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รายการ“เกมเนรมิตร” น้องเก้า จิรายุ ละอองมณี
คุณพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา และคณะ องค์กร Asian Bridge โดย Mr. Na-Hyo-Woo KOREA FEDERATION OF VOLUNTEER CENTER
คุณปิยะพร ปันทิพย์ และเพื่อนๆ สมาคม ภริยาข้าราชการ สำนักปลัด กระทรวงกลาโหม คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
ผู้อำนวยการกอง CSR องค์การเภสัชกรรม สำนักงานประปาประชาชื่น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมงานวันชาติราชอาณาจักรสวีเดน
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ เอสโซ่ มอบทุนอบรมพัฒนาผู้นำ สำหรับสตรีทั่วโลก