ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2559    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2560    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2561    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2562    

           
           
9 ธ.ค. 63 บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 21 ธ.ค. 63 บริษัท บีเอสเอช โฮมแอพพลายแอนซ์ จำกัด บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ข่าว
20 - 21 ต.ค. 63 ชาเมอร์คลินิกจัดกิจกรรมโครงการ “Charmer beauty delivery สร้างอาชีพ” 27 พ.ย. 63 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ 27 พ.ย. 63 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดเวทีเสวนาโต๊ะกลม
19 ก.ย. 63 โครงการนักรบจิตอาสา นำคณะจิตอาสาจัดเลี้ยงอาหารและจัดกิจกรรมนันทนาการ 28 ก.ย. 63 จัดกิจกรรม “ผมสวย ด้วยรักจากจิตอาสาในวันคล้ายวันเกิดคุณแม่กัญอรณิศา ม่วงคำ” 7 ต.ค. 63 มูลนิธิฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทย นำคณะเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11 ก.ย. 63 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน 11 ก.ย. 63 บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน) จัดเลี้ยงอาหารและบริจาคสิ่งของ 12 ก.ย. 63 คณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
31 ส.ค. 63 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เลี้ยงอาหารและบริจาค 1 ก.ย. 63 บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริจาคบรา 3 ก.ย. 63 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร บริจาคเงินและสิ่งของ
18 ส.ค. 63 สำนักการต่างประเทศสำนักงานศาลปกครองบริจาคเงิน/สิ่งของ 18 ส.ค. 63สหภาพแรงงาน NXP บริจาคเงินเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคของ 21 ส.ค. 63 ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพ เลี้ยงอาหาร บริจาคเงินและสิ่งของ
11 ส.ค. 63 ไร่รวมใจ จำกัด บริจาค ข้าวกล้องหอมมะลิ 13 ส.ค. 63 บริษัท ออร์กาโน่ฯ บริจาคเงินและเยี่ยมชม 17 ส.ค. 63 บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม
8 ส.ค. 63 บริษัท ทีเอฟดี ไทย ฟู๊ด ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด บริจาคเครื่องปรุงและอาหารสำเร็จรูป 10 ส.ค. 63 กรมการสื่อสารทหาร เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคเงินพร้อมสิ่งของ 11 ส.ค. 63 ครอบครัว ศิลาชัยและทีมงานเลี้ยงอาหารและบริจาคเงิน
5 ส.ค. 63 คุณอมรรัตน์ อภิรัตน์วรากุล และคุณพศิน ล้อจินดากุล ทำบุญวันเกิด 6 ส.ค. 63 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟภ.จัดกิจกรรมสาธารณกุศล 6 ส.ค. 63 มูลนิธิกสิกรไทย บริจาคชุดกิ๊ฟเซ็ตสำหรับคุณแม่
11 ก.ค. 63 คุณปัญญาพินิจ นิลนรานพรัตน์และคณะ บริจาคเงินและสิ่งของ 13 ก.ค. 63 บริษัทเกรฮาวด์ จำกัด บริจาคผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 18 ก.ค. 63 บริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จำกัด(มหาชน) บริจาค
25 มิ.ย. 63นพ.รังสรรค์ วิภาตะศิลปินและคณะ บริจาคเงินและสิ่งของ 26 มิ.ย. 63 สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 27 มิ.ย. 63 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัดจัดโครงการ 'แบ่งรอยยิ้มปันความสุข'
22 มิ.ย. 63 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย บริจาคโต๊ะรับแระทานอาหาร 23 มิ.ย. 63ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อทำบุญวันคล้ายวันเกิด ews24 มิ.ย.63 กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย บริจาคสิ่งของ
15 มิ.ย. 63 ศิษย์เก่ามาแตร์ เดอี วิทยาลัย บริจาคนม 17 มิ.ย. 63 บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด บริจาค ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว 19 มิ.ย. 63 R&R Restaurant Group Ltd. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน พร้อมสิ่งของ
5 มิ.ย. 63 บริษัทมีความสุขทุกวัน จำกัด บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 8 มิ.ย. 63 the Project Red Club at the International School of Bangkok in Thailand บริจาคสิ่งของ 12 มิ.ย. 63 คณะผู้บริหารและพนักงาน กรมท่าอากาศยาน บริจาคเงินและสิ่งของ
15 พ.ค. 63 "มือสะอาด ปราศจากโรค" ร่วมกับ Women in Thailand บริจาคเจล แอลกอฮอลล์ล้างมือ 15 พ.ค. 63 เอสโอเอส โครงการรักษ์อาหารไทย โดย มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ บริจาคสิ่งของ 18 พ.ค. 63 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง1บริจาคเงินและสิ่งของ
14 พ.ค. 63 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย บริจาคสิ่งของ 15 พ.ค. 63 โครงการส่งอิ่ม โดย มูลนิธิบ้านพระพร บริจาคสิ่งของ 15 พ.ค. 63 คุณเพชรชมพู กิจบูรณะ บริจาคสิ่งของ
8 พ.ค. 63 บ.มาริลิน จำกัด บริจาคครีมบำรุงผิวหน้า 8 พ.ค. 63 คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ บริจาคหน้ากากอนามัย 13 พ.ค. 63 คุณนฤมล หาญเชิงชัย และครอบครัว บริจาคสิ่งของ
28 เม.ย. 63 คุณพงษ์ศักดิ์ มหัทธนสกุล และครอบครัว นำสิ่งของมาบริจาค 30 เม.ย. 63 คุณจารุตา สิตบุศย์ และครอบครัว บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน 5 พ.ค. 63 บริษัท ยู.เอ็ม.ที.สตีล จำกัด บริจาคสิ่งของให้บ้านพักฉุกเฉิน
24 เม.ย. 63 บริษัท เฮลธี บิกิน จำกัด Healthy Begin บริจาคสิ่งของ 27 เม.ย. 63 โรงพิมพ์ตะวันออกบริจาค เครื่องดื่มและขนม 28 เม.ย. 63 ดารานักแสดง เขต – ธาราเขต บริจาคสิ่งของ
20 เม.ย. 63 แจ็ค-แบล็คแจ็ค ส่งอาหารเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน สมาชิกบ้านพักและ staff 20 เม.ย. 63 ทีมดารานักแสดง จากรายการ "ร้าย-ได้-เรื่อง"พร้อมทีมงานช่อง 7 บริจาคสิ่งของ 21 เม.ย. 63 Bangkok Patana Amnasty Club , Bangkok Patana School บริจาคสิ่งของ
15 เม.ย. 63 คุณเพชรชมพู กิจบูรณะ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) บริจาคสิ่งของ 17 เม.ย. 63 บริษัท ราสคาลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป 20 เม.ย.63 บริษัท วิชญ์ เน็ตเวิร์ค จำกัด บริจาคขนมคุกกี้
9 เม.ย. 63 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง บริจาคสิ่งของ 15 เม.ย. 63 บริษัท ที เอ็น เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคสเปรย์แอลกอฮอลล์ 15 เม.ย. 63 คุณอาภาภัทร จั่นทอง และคณะ บริจาคสิ่งของ
9 เม.ย. 63 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยข่าวกรองทางทหาร บริจาคสิ่งของ 9 เม.ย. 63 บริษัท ฮาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคผลิภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ HARA 9 เม.ย. 63 มูลนิธิเอสโอเอส , โคไทยไล่โควิด และ KU Dairy Center บริจาคนมถุง
2 เม.ย. 63 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซินเนอร์ไจซ์ โปรไวด์ เซอร์วิส จำกัด บริจาค 2 เม.ย. 63 ดารานักแสดง ใหม่-สุคนธวา เกิดนิมิตร บริจาคเงิน ให้บ้านพักฉุกเฉิน 6 เม.ย. 63 คุณรัตนทัต กฤตกิตินันท์ (แทนไท) และเพื่อน บริจาคเงินให้บ้านพักฉุกเฉิน
9 มี.ค. 63 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา 10 มี.ค. 63 ‘Nong Naka’ ได้จัดกิจกรรม ‘Talk hug and care ดูแลหัวใจ ห่วงใยกัน by Nong’ 12 มี.ค. 63 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้นำสิ่งของมาบริจาค
5 มี.ค. 63 คณะผู้บริจาคจากโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ 6 มี.ค. 63 “Watsons green Ribbons วัตสันโบว์เขียว เนื่องในวันสตร 8 มี.ค. 63 ธนารคารออมสิน เปิดช่องทางบริจาค ให้กับบ้านพักฉุกเฉิน
29 ก.พ. 63 กลุ่มไฮโซไซตี้ เลี้ยงอาหารเย็น บริจาคเงิน พร้อมสิ่งของ 27 ก.พ. 63 คณะจิตอาสาจากกรมคุมประพฤติพัฒนาทำความสะอาด สมาคมฯ 27 ก.พ. 63 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 63 สมาคมฯ ร่วมกิจกรรม Networking workshop 2020 by TMB 5 ก.พ. 63 สมาคม กิฟวิ่งแบค บริจาคเงินและสิ่งของ 26 ก.พ. 63 Women Empowerment by คุณกษิดิส ลาภโรจน์ไพบูลย์และทีมงาน
17 ม.ค. 63 วาโก้รับมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 20 ม.ค. 63 สมาคมฯร่วมประชุม“การสร้างนโยบายและงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ" 24 ม.ค. 63 บริษัท เอ็ม.อี.เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ ในนามแบรนด์ ชาเมอร์คลินิก มอบเงินบริจาค
6 ม.ค. 63 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ลงนามถวายพระพร องค์อุปถัมภ์สมาคมฯ 7 ม.ค. 63 ธนาคารออมสิน สรงประภา เข้าพบผู้บริหารสมาคมฯ 10 ม.ค. 63 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ เข้าพบผู้บริหารสมาคมฯ