17 ม.ค. 63 วาโก้รับมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563เวลา 10.00 - 10.30 น. คณะผู้บริหารสมาคมฯ ประกอบด้วย คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ , คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมคุณครูผู้ฝึกสอน และสตรีในบ้าพักฉุกเฉิน เป็นตัวแทนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือ สมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ให้กับ คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา กรรมการบริหาร , คุณอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด , คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการ วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้