9 เม.ย. 63 บริษัท ฮาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคผลิภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ HARA


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้