31 ม.ค. 63 สมาคมฯ ร่วมกิจกรรม Networking workshop 2020 by TMB

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลาเวลา 13.00 – 16.00น. คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Networking workshop 2020 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายด้านการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งจัดโดย มูลนิธิทีเอ็มบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักและหาแนวทางในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและเยาวชนผ่านกระบวนการทำงานของอาสาสมัคร ณ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้