10 ม.ค. 63 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ เข้าพบผู้บริหารสมาคมฯ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทีมงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เพื่อมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2563 พร้อมหารือถึงความก้าวหน้าของการบริจาคเงินเพื่อองค์กรการกุศลในโครงการปันบุญ ผ่าน TMB Foundation

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้