ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2554    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2555    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2556    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2557    
ข่าวสมาคมฯ เยี่ยมชมดูงาน จัดกิจกรรม ปี 2558    

ข่าว ข่าว 25 ธ.ค. 58 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า2558 และต้อนรับปีใหม่2559
24 ธ.ค. 58 บริษัทวัตสัน ประเทศไทย จัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับ สมาชิกผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 22 ธ.ค. 58 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และผู้แทนองค์กรร่วมดำเนินงาน จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารอบ ในรางวัล ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่น ดีเด่น” ประจำปี 2559 17 ธ.ค. 58 คณะผู้บริหาร และพนักงาน กสทช.บริจาคกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล พร้อมทั้งติดตั้งจุดรับสัณญาณ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
15 ธ.ค. 58 บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมที่ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาสตรีฯ 9 ธ.ค. 58 คณะนักศึกษา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนทรัพย์และสิ่งของในโครงการ "สร้างรอยยิ้มปันรักจากพี่ถึงน้อง" ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 3 ธ.ค. 58 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้ศึกษาดูงานจาก ประเทศภูฎาน เข้าเข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
26 พ.ย. 58 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมออกร้านในงาน Women Network Fair ณ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 25 พ.ย. 58 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 24 พ.ย. 58 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ แสดงความยินดี กับผู้อำนวยการเขตดอนเมือง คนใหม่
19 - 21 พ.ย. 58 สมาคมฯ จัดงานประชุม เครือข่ายผู้หญิง แห่งเอเชีย ธุรกิจเพื่อสังคม(Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference -AWSEN) 17 พ.ย. 58 วาโก้จัดเวิร์คช็อป "บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม" ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ 13 พ.ย. 58 บริษัทThomson Reuters Thailandจัดกิจกรรม CSR ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
9 พ.ย. 58 คุณณรงค์ เลิศกิตศิริ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 28 ต.ค. 58 โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ  6 ต.ค. 58 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด และ สมาชิกกลุ่ม ARM จัดกิจกรรม โครงการ “อาหารกลางวันเพื่อน้อง” ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
4 ต.ค. 58 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 29 ก.ย. 58 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) นำคณะผู้เข้าอบรมและสัมนาเข้าศึกษาดูงานที่สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ 25 ก.ย. 58 บริษัท พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เข้าเยี่ยมชม บริจาคเงิน และสิ่งของ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
วันที่ 28 สิงหาคม 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้ศึกษาดูงานจาก National Commission of woman and Children ประเทศภูฎาน เข้าศึกษาดูงาน ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 คุณอุไรวรรณ คณาธนะวานิชย์ ได้บริจาคเงินให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 22 สิงหาคม 2558 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นิสิต เข้าศึกษาเยี่่ยมชมการดำเนินงาน ของบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
21 สิงหาคม 2558 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 20 สิงหาคม 2558 บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 19 สิงหาคม 2558 มูลนิธิ Kokoro no Denwa Foundation เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
11 ส.ค. 58 บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
เข้าเยี่ยมชม และบริจาคผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
10 ส.ค. 58 สำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 6 ส.ค. 58 คุณวาวเดือน ล่ำซำ ผู้บริหาร บริษัท Advanced Contact Center Co., Ltd. (ACC) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการ Chevron Humankind ซึ่งจัดโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 27 ก.ค. 58 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไวซ์ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และ มอบเงินบริจาคให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 23 ก.ค. 58 ร้านวัตสันจัดงานฉลองครบรอบ 19 ปี อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
16 ก.ค. 58 UNESCO JAPAN เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและ บริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ 16 ก.ค. 58 นักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยรังสิต นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ 8 ก.ค. 58 Grace Official (Thailand) Co.ltd ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านความงามแบรนด์ “Grace (เกรซ)” เปิดตัวเคมเปญ Grace Charity: สร้างฝันสร้างอาชีพ สร้างชีวิตใหม่ แก่ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉินภายใต้แนวคิด “สวยออร่า ปลอดภัยได้บุญ” ที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
6 ก.ค. 58 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพร้อมพูดคุย แนวทางในการส่งนักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ ๓๐ มิ.ย. และ ๑ ก.ค.๕๘ ทหาร ตำรวจ สำนักงานเขตดอนเมือง และผู้นำชุมชนดอนเมือง จัดเสวนาการพัฒนาชุมชนดอนเมือง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ แก่ ผู้หญิงและเด็ก ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 30 มิ.ย. 58 คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
29 มิ.ย. 58 เนย - โชติกา และกลุ่มเพื่อน มาทำบุญที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จาก โครงการ วาโก้ บราเดย์ ปี 4 ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่19 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 24 มิถุนายน 2558 ดาว มยุรี นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง นำเงินและสิ่งของ มามอบให้กับบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ร.๑๑ พัน.๑ รอ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 18 มิถุนายน 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการ การอบรมให้ความรู้ผู้จัดเก็บฐานข้อมูลเด็ก ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงาน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ สมาชิกผู้หญิงและเด็ก ในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 5 มิถุนายน 2558 กลุ่มมิตรผล ได้นำเงินบริจาค พร้อมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหาร บริษัท Thomson Reuters บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษ รายได้สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯจัดงานประชุม Asian Women Social Entrepreneurs Network Conference (AWSEN)
28 เมษายน2558 บริษัท ทู เดอะ นายน์ จำกัด ได้นำชุดเครื่องสำอาง มอบให้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ICAP AP มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพตรีฯ 3 มีนาคม 2558 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้หญิงเก่งและองค์กรท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เปิดตัว กิจการเพื่อสังคม ในชื่อ โครงการ สานใจ (San Jai) “ฝึกอาชีพเพื่อฟื้นฟูหญิงในบ้านพักฉุกเฉินที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง” ณ โรงแรม เรดิสัน สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท แม็กกี้-อาภา ภาวิไลพร้อมกลุ่มเพื่อนนักแสดง และบรรดาแฟนคลับ ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ #SpeakKindly