6 ม.ค. 63 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ลงนามถวายพระพร องค์อุปถัมภ์สมาคมฯ

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 15.00น. คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์อุปถัมภ์สมาคมฯ เนื่องในวโรกาสขึ้นปีใหม่ 2563 ณ บริเวณชั้นล่าง ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้