5 ก.พ. 63 สมาคม กิฟวิ่งแบค บริจาคเงินและสิ่งของ

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะบริจาค จาก สมาคมกิฟวิ่งแบค Giving Back Association https://www.givingbackassoc.org ได้นำเงินและสิ่งของมาบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้