24 ม.ค. 63 บริษัท เอ็ม.อี.เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ ในนามแบรนด์ ชาเมอร์คลินิก มอบเงินบริจาค

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงาน จาก บริษัท เอ็ม.อี.เมดิคอล จำกัด สำนักงานใหญ่ ในนามแบรนด์ ชาเมอร์คลินิก (www.charmerclinic.com) ประกอบธรุกิจด้านคลินิกความงามได้นำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมโครงการ Charmer sharing ส่งต่อความสุขให้กับองค์กร/มูลนิธิการกุศล (เพื่อโรงพยาบาล 1 มูลนิธิ) และ(เพื่อผู้หญิง 1 มูลนิธิ) มามอบให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้