จองเลี้ยงอาหารผู้หญิงและเด็ก กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักฉุกเฉิน) โทร.0 2 929 2301-3 ต่อ 316 โทรสาร 0 2 566 2707 เวลา 09.00-17.00น. ของทุกวัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0 2 929 2301-3 ต่อ 109,113 หรือ โทร.0 2 929 2308 โทรสาร 0 2 929 2856 เวลา 08.30-17.00น. จันทร์-ศุกร์

หรือติดต่อผ่าน เฟสบุ๊ค : สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง อีเมลล์ : admin@apsw-thailand.org , info@apsw-thailand.org