รางวัล “องค์กรดีเด่น แห่งปี 2563” สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ในโอกาสที่ภารกิจสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในส่วนให้ความช่วยเหลือและเสริมพลังให้กับผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรง ได้ดำเนินงานมาครบ 40 ปี เต็มในปี 2563 นี้ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จึงได้จัดให้มีรางวัลพิเศษเพื่อมอบให้กับองค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้หญิงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งได้แก่ “บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด(Central Watson Co., Ltd.)”

 

 

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ