ศูนย์กนิษฐ์นารี บริการอย่างเข้าใจ ไม่ต้องถูกทำร้ายซ้ำซาก

ผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน ต้องถูกทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า จาก......ความรู้สึกหมดคุณค่าในชีวิต จาก......การตกเป็นข่าวในสังคม จาก.....การสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม เพียงเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฏหมาย

ศูนย์กนิษฐ์นารี.....ทางออกของผู้หญิงที่ถูกข่มขืน ด้วยตระหนักถึงปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงและเด็กที่ถูกข่มขืน

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์กนิษฐ์นารี ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกข่มขืนอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงความต้องการและสภาพจิตใจของผู้ประสบปัญหาเป็นสำคัญ สหวิชาชีพ......รวมใจช่วยเหลือ ณ จุดเดียว

ศูนย์กนิษฐ์นารีให้บริการและช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาอย่างครบวงจร จากทีมสหวิชาชีพตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่สาธารณะแห่งอื่น แพทย์นิติเวช/สูตินรีเวชและพยาบาล ร่วมกันตรวจร่างกายและเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมให้ยาป้องกัน การตั้งครรภ์และเชื้อ HIV นักสังคมสงเคราะห์ /นักจิตวิทยา/จิตแพทย์ ให้คำปรึกษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจ ทนาย/ตำรวจ/อัยการ/นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมสอบปากคำและบันทึกข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมาย ระหว่างดำเนินการ สมาคมฯพร้อมที่จะรองรับผู้ประสบปัญหา โดยมีบ้านพักฉุกเฉิน เป็นที่พักพิงชั่วคราวและศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ ให้ความรู้และฝึกอาชีพเพื่อเสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ศูนย์กนิษฐ์นารี.....ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้หญิง สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

โทร. 02 -929-2222 (ตลอด 24 ชม.)ให้คำปรึกษา ท้องไม่พร้อม ถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ