รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2023    
รายงานประจำปี 2564 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2021 รายงานประจำปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2022
รายงานประจำปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2019 รายงานประจำปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2020
รายงานประจำปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2018 รายงานประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2017
รายงานประจำปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2016 รายงานประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2015
รายงานประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2014 รายงานประจำปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2013
รายงานประจำปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2012 รายงานประจำปี 2554 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2011
รายงานประจำปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2010 รายงานประจำปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ANNUAL REPORT 2009

 

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้