สถิติผู้หญิงและเด็กที่พักอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ประจำสัปดาห์
       
สถิติผู้หญิงและเด็กที่พักอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ปี 2556
สถิติผู้หญิงและเด็กที่พักอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ปี 2555
สถิติผู้หญิงและเด็กที่พักอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ปี 2554
       
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22-28 กรกฏาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฏาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฏาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤษภาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 15-21 เมษายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 8-14 เมษายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26-31 มีนาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 12-18 มีนาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 4 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 8-14 มกราคม 2557
จำนวนสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 1-7 มกราคม 2557