โครงการ โครงการ โครงการ สานใจ ( San Jai )
ผู้หญิงแห่งปี และ ผู้ชายแห่งปี 2558 ผู้หญิงแห่งปี และ ผู้ชายแห่งปี 2557 กิจกรรมพีชผักพอเพียง-แปลงผักเพื่อน้อง
เรียนวิชาชีพระยะสั้นต่อยอดธุรกิจในฝัน โครงการ "พบกันวันปิดเทอม" โครงการดนตรีบำบัด ผ่าน กิจกรรม " ดนตรี + กวี + ศิลปะ = อิสรภาพ "
ทักษะการใช้ชีวิต กับปราชญ์ชาวบ้าน บ้านนาอีสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โครงการเครือข่ายพราวแสงรุ้ง อบรมการทำจิตบำบัด โดยศิลปะ บอกเล่าเรื่องศิลปะบำบัด
โครงการเพิ่มต้นทุนชีวิตแม่วัยรุ่น ชวนผู้ชายร่วมแก้ไข ดูแลปัญหาความรุนแรง โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน วัยรุ่น
ชุดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิด โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน เด็กเล็ก หลักสูตรทักษะชีวิต โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน นักเรียนมัธยม เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม ค่าย "พบกันวันปิดเทอม" บ้านพักฉุกเฉิน ช่วยเหลือปัญหาสังคมได้อย่างไร? ผู้หญิงแห่งปี และ ผู้ชายแห่งปี 2556