21 มิ.ย. 61 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร - ชมรมพนักงานอาวุโส ปตท.สผ/ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาบริจาค ให้กับ บ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ ทิพวัลย์ มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้