1 ก.พ. 61 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณลานทิพย์ ทวาทศิน (นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ) ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นำคณะอาจารย์และนักเรียนจาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบริจาคและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตในชีวิตและมาพักพิงอยู่ที่ บ้านฉุกเฉิน โดยมีคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งคุณกรีฑา แก้วประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนาเยาวชน เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้