7 มิ.ย. 61 คณะเยี่ยมชมจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง เข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7มิ.ย.2561 คณะเยี่ยมชมจากเทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเด็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ตาม “โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีฯ แม่บ้านระดับตำบล” โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ และ คุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ให้การบรรยายพร้อมทั้งนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้