23 ส.ค. 61 NTT Communications (Thailand) Co. Ltd.เยี่ยมชมและบริจาคที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561(เวลา11.00 -12.00น.) ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท NTT Communications (Thailand) Co., Ltd. บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ของบ้านพักฉุกเฉิน ที่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่ง คุณสมใจ อธิลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ คุณทิพวัลย์ มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้