4 พ.ค. 61 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมและจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา09.00-12.00น คณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ 82 โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำนวน 27 คน จัดกิจกรรมจิตอาสามีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนนายทหารประทวน โดยทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และมอบสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับ ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้