1 เม.ย. 61 Lazada จัดวิ่งการกุศลฉลองครบรอบ 6 ปี มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 Lazada ช้อปปิ้งออนไลน์อันดับหนึ่ง จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Lazada Born to Run ฉลองวันเกิดครบรอบ 6 ปี โดยรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย บริจาคให้กับมูลนิธิ และองค์กรการกุศล 6 แห่ง คือมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ (One Love Changes One Life) โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มูลนิธิ The Voice Foundation (เสียงจากเรา) และ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ อาจารย์ ดร.ศิรินรัตน์ กาญจนกุญชร กรรมการสมาคมฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคดังกล่าว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ จตุจักร กรุงเทพฯ (05.00 – 8.30 น)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้