17 ธ.ค. 61 คณะผู้นำสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้นำสตรี เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (Guangxi Zhuang Autonomous Region Women’s Federation ) ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน การสร้างความเข้มแข็ง แก่ธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ (women entrepreneurs) และ ด้านวัฒนธรรม ประจำชาติ ซึ่ง นางเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ , คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เป็นผู้บรรยาย ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้