29 มี.ค. 61 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์ส มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561(14.30น.) ผู้บริหารและพนักงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบลคมอร์สได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้