30 ต.ค. 61 วัตสันเฉลิมฉลองครบ 500สาขา และมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น “วัตสัน” ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยฉลองครบ 500 สาขา โดย มร. ร็อด เร้าท์ลี่ย์ Regional Managing Director – Asia , คุณพสิษฐ์ มั่นคงขันติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) และคุณนวลพรรณ ชัยนาม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วัตสัน ประเทศไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาท ) ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายก สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้