4 ก.ย. 61 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์เคียวโกะ คูซากาเบะ หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาและความยั่งยืน (Social of Environment Resources & Development) นำคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ บรรยายและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้