22 ต.ค. 61 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ส่งมอบ ชุดชั้นในที่ได้จากการบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด นำโดย คุณนันทพร  ซิ้มสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้า บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ได้ส่งมอบชุดชั้นในที่ได้จากการบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ซึ่งคุณทิพวัลย์ มารศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ อาคาร อาคาร เซ็นทรัล ชิดลม ทาวเวอร์ ทั้งนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้จัดแคมเปญเชิญชวนผู้หญิงทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ร่วมบริจาคชุดชั้นใน เนื่องในวันแม่ เดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 7 กันยายน-7 ตุลาคม 2561 เพื่อบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้