18 ธ.ค. 61 สมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา จัดกิจกรรมแบ่งปัน ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะผู้ปกครองและน้อง ๆ จากสมาคมนวัตกรรมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา ได้มาจัดกิจกรรมแบ่งปันด้วยการมาประกอบอาหารว่าง(เครปญี่ปุ่น) และนำสิ่งของมาบริจาคให้กับผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รวมทั้งมาเป็นจิตอาสาเล่นกับน้องๆในบ้านเด็ก โดยคุณ วิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคุณสมจิตร วงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้