25 ต.ค. 61 คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ บริจาคสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้นำสิ่งของมาบริจาคให้กับ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย คุณ สมจิตร วงค์อนันท์ ผู้จัดการเคหะกิจ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้รับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้