8 ก.ย. 61 สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศลกรณีพิเศษ รายได้สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดโปรแกรมแข่งม้าการกุศล กรณีพิเศษ รายได้ สมทบทุน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ณ ราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club) ซึ่งสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาคมราชกรีฑาสโมสรที่ให้ความเอื้อเฟื้อต่อสมาคมฯ มาโดยตลอด อีกทั้งต้องขอขอบพระคุณคอกม้าต่างๆ ที่ให้การบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็ก และการฟื้นฟูศักยภาพสตรี ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้