12-16 ก.ย. 61สมาคมฯ ออกบูท ในงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพให้มั่นคงสังคมไทยไร้ความรุนแรง”

วันที่ 12-16 กันยายน 2561สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้นำผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉินไปร่วมออกร้าน เพื่อทำการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์องกร ในงาน “มหกรรมตลาดนัดสร้างอาชีพให้มั่นคงสังคมไทยไร้ความรุนแรง” ซึ่งจัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้