19 ธ.ค. 61 คุณไปรยา นันทวิชาวุธสาร และครอบครัว จัดเลี้ยงวันเกิดและบริจาคสิ่งของ ณ บ้านพักฉุกเฉิน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 คุณไปรยา นันทวิชาวุธสาร และครอบครัว ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของทั้งอุปโภคและบริโภค ให้กับ ผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิด ของ คุณไปรยา นันทวิชาวุธสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้