5 ก.พ. 61 คณะส.ส.หญิงจากประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา13.00น. คณะทำงานสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายฯ(GDRI)สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(We Move) นำโดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ทั้งยังเป็นผู้ประสานงาน ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย(We Move) ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิง จำนวน 5 ท่าน จากประเทศไต้หวัน ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสมาคมฯ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นความเสมอภาคทางเพศ และผู้หญิงกับการเมือง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้