31 ก.ค. 61 กรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลโท สมควร ทองนาค เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทั้งปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่โดยรอบ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และคุณคัญฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาบ้านพักฉุกเฉิน เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้