11 พ.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริจาคสิ่งของ ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คุณฤดี ภริงคาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะเจ้าหน้าที่ - คุณอังคณา กิตติชัยพฤกษ์ และคุณ ฑิฆัมพร จงใจหาญ ได้นำสิ่งของมาบริจาค พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่ง คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้