2-3 ส.ค. 61 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน"การบินไทยฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 8"

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 2-3 สิงหาคม 2561 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน ร่วมกับ บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ในงาน "การบินไทย ฉลาดใช้พลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 8" ณ อาคาร1 การบินไทย สำนักงานใหญ่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้