20 ก.ค. 61 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาสวนสุขภาพ ของ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้