2 เม.ย. 61 บริษัทตรวจสอบบัญชีKPMG จัดกิจกรรม CSR ที่บ้านพักฉุกเฉิน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา09.30-12.00น.คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท KPMG ผู้ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางธุรกิจ รายใหญ่ระดับโลก (Big 4) ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) ปลูกผักสวนครัว-แปลงผักเพื่อน้อง และเล่านิทานสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้กับสมาชิกผู้หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดยมี ผู้อำนวยการสมาคมฯ - คุณสุดาวัลย์ คมธรรม และ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์คุณณัฐิยา ทองศรีแกตุ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้