17 ก.ย. 61 คณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ฯ โดยคุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ , คุณเจริญจิต งามทิพยพันธุ์ อุปนายกสมาคมฯ , คุณพงษ์ทิพย์ เทศะภู กรรมการบริหารสมาคมฯ, เป็นผู้ให้การต้อนรับ และดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และคุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นผู้บรรยายและนำเยี่ยมชม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้