29 ต.ค. 61 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เป็นจิตอาสาเลี้ยงน้องที่บ้านเด็ก

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30-16.3.0 น. โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำคณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 15 ท่าน มาเป็นจิตอาสาพี่เลี้ยงน้องที่บ้านเด็กบ้านพักฉุกเฉินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้