16 ก.ย. 61 มูลนิธิโรตารี่ GG#1757949 บริจาคและเลี้ยงอาหารที่บ้านพักฉุกเฉิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะมูลนิธิโรตารี่ GG#1757949 ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และเครื่องกรองน้ำ มาบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันสมาชิกผู้หญิงและเด็กที่บ้านพักฉุกเฉิน พร้อมทั้งส่งมอบงานและกิจกรรม ปรับปรุงซ่อมห้องน้ำตามโครงการ “ปรับปรุงสุขอนามัยในบ้านพักฉุกเฉิน” โดย คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมฯ และคุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

บริจาค..ช่วยบ้านพักฉุกเฉิน

ท่านสามารถบริจาคช่วยผู้หญิงและเด็ก ที่ประสบปัญหาชีวิตในบ้านพักฉุกเฉินได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อนี้