"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"
  กลับหน้าแรก

ตุ๊กตาการบูรตุ๊กตาไทยการบูรชาย-หญิง มีกลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่น ไล่มด ไล่แมลง ใส่ไว้ในห้อง ตู้เสื้อผ้า รถยนต์ ราคาตัวละ 30 บาท