"ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตั้งใจจะท้องทั้งที่ยังไม่พร้อม ไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตั้งท้องเพื่อจะไปทำแท้ง...บ้านพักฉุกเฉินทางเลือกของผู้ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม"
  กลับหน้าแรก

เสื้อปักเสื้อโปโลปักลวดลาย (ปักมือ) ไซล์ S, M, L, XL ราคา 300 บาท
ถุงห้อมหอม ถุงห้อมหอม.. ลายที่ 2 ปักลายด้วยมือ ภายในบรรจุการบูร ขนาด 2.5นิ้ว x 5นิ้ว มี ในราคา 50 บาท/ถุง
หมอนหมอนอิงอุ่น (Pillow)
16x16 นิ้ว ราคา 330 บาท
หมอนหมอนอิงอุ่น (Pillow)
16x16 นิ้ว ราคา 330 บาท
หมอนหมอนอิงอุ่น (Pillow)
16x16 นิ้ว ราคา 330 บาท
ถุงห้อมหอมถุงห้อมหอม.. ลายที่ 1 ปักลายด้วยมือ ภายในบรรจุการบูร ขนาด 2.5นิ้ว x 5นิ้ว มี ในราคา 50 บาท/ถุง
ถุงห้อมหอมถุงห้อมหอม.. ลายที่ 3 ปักลายด้วยมือ ภายในบรรจุการบูร ขนาด 2.5นิ้ว x 5นิ้ว มี ในราคา 50 บาท/ถุง
หมอนหมอนอิงอุ่น (Pillow)
ลายดอกหญ้า
16x16 นิ้ว ราคา 330 บาท
หมอนหมอนอิงอุ่น (Pillow)
16x16 นิ้ว ราคา 330 บาท